Daisyspelare / Fickminnen

Daisy gör text tillgänglig för personer med synnedsättning. Daisy formatet gör det enkelt att navigera och bläddra i texten jämfört med vanliga talböcker.